2018 – Halvor Haukerud – Motarbeider.no

2018 – Halvor Haukerud – Motarbeider.no

Motarbeider.no er klare for Sunnpodium 2018! Ta turen til Sunnpodium og vær med på worst-shop med motarbeider.no. Du vil garantert gå heim med ny inspirasjon og nyttige tips til korleis ein kan gjera kvarandre dårlege, få brukt minst mogleg av seg sjølv på jobb, nå...
2018 – Robert Mood

2018 – Robert Mood

  Den viktige samhandlingskrafta! Robert Mood er generalløytnant og har omfattande erfaring frå leiarstillingar i det norske forsvaret, FN og NATO. Han er overbevist om at suksess handlar om menneske framfor fly, fartøy, kjøretøy og våpen. Kva har dette med Sunnpodium...
2018 – PodiumDebatt: Ordførarar og næringslivet

2018 – PodiumDebatt: Ordførarar og næringslivet

PodiumDebatt – Ordførarar og næringsliv Ordførarane er gira! For første gang på samme scena får dei debattera kva rolle og posisjon dei meiner Sunnhordland skal ta i framtida. Det blir det blir storstilt ordførardebatt på Sunnpodium! Odd Harald Hovland, Gaute...
2018 – PodiumOppvask: A-krim

2018 – PodiumOppvask: A-krim

PodiumOppvask 2018! Marie Aanensen og Trond Kismul frå arbeidstilsynet er ein del av A-krim, senter for arbeidslivskriminalitet, på Haugalandet. Kontrolletatane jobbar målretta, systematisk og slagkraftig i møte med kriminelle i arbeidslivet. Dei fortel om korleis dei...