PodiumOppvask 2018!

Marie Aanensen og Trond Kismul frå arbeidstilsynet er ein del av A-krim, senter for arbeidslivskriminalitet, på Haugalandet. Kontrolletatane jobbar målretta, systematisk og slagkraftig i møte med kriminelle i arbeidslivet.

Dei fortel om korleis dei samhandlar med Politiet, Skatteetaten, Kemneren og NAV for å avdekke arbeidslivskriminalitet og går til aksjon mot verksemder som bryt reglane i arbeidslivet.