PodiumDebatt – Ordførarar og næringsliv

Ordførarane er gira! For første gang på samme scena får dei debattera kva rolle og posisjon dei meiner Sunnhordland skal ta i framtida. Det blir det blir storstilt ordførardebatt på Sunnpodium!

Odd Harald Hovland, Gaute Epland, Wenche Tislevoll, Jarle Nilsen, Arne-Christian Mohn og Jorunn Skåden kjem. Me får også med to representantar frå næringslivet: Egil Severeide frå Næringsforeningen på Haugalandet og Martin Laurhammer frå Caiano.

I tillegg kjem det ein hemmeleg «joker» på scena som er over gjennomsnitt interessert i temaet…