Christine Koht er ei morosam, tøysete og engasjerande dame med stor inspirasjons- og underhaldningsevne. I NRK- produksjonen «Koht på jobben» besøkte ho mange arbeidsplassar for å finna ut kva me gjer og ikkje gjer på jobben, og forska på det norske arbeidslivet.

Jobbar me for å leva, eller lever me for jobben?

Arbeidslivet er både krevjande og veldig gøy men kva er det som kjenneteiknar ein lykkeleg arbeidsdag? Og kvar ligg drivkrafta som gjer at me får energi til å stå på heile veka? Resultatet er oppsiktsvekkande, inspirerande og morosamt- dette må du få med deg!

Meld deg på då! :)

Andre nyheiter