Bømlo Folkehøgskule, 23. mai 2019

Skaparkraft

kall, talent eller taktikk?


Bømlo Folkehøgskule, 23. mai 2019

SunnPodium

___________

Skaparkraft står i sentrum for SunnPodium i år. Kva er det som skal til for å få til nytenking, vekst og berekraftig utvikling i samfunnet vårt? Korleis får me skapt dei viktige arbeidsplassane me treng for at samfunnsøkonomien kan gå opp? Kva har skjedd historisk og skjer no i vårt nære område?

Er det kall, talent, taktikk eller andre faktorar som er avgjerande?

Me har sett saman eit inspirerande program som belyser temaet frå forskjellige sider og vinklar. Me håper å sjå deg på SunnPodium på Bømlo Folkehøgskule: Velkommen!

Er du opptatt av å bygge relasjonar, utvide nettverket ditt,
få fagleg påfyll og inspirasjon?

Kom og vær med oss på SunnPodium, då vil du få alt dette og mykje meir!

Me snakkast :)

Meld deg på her!

_________

Påmeldingsfrist 19. mai

Ta kontakt med Heidi dersom du har spørsmål vedr. påmelding,
mob. 958 19 960

Deltakaravgift
Sunnpodium 2019; kr 2300,-

Kontakt info:
Heidi I. Vespestad Halleraker

Tlf. 958 19 960
post@bomlonr.no

Ser deg på Sunnpodium!

Sorry, but there are currently no tickets for sale. Please try again later.

Påmelding er bindande.

Bømlo Folkehøgskule