Samhandlingskraft

lokalt engasjement mot global marknad

Bømlo Folkehøgskule, 29. – 30. mai 2018

MELD DEG PÅ DÅ :)

Samhandlingskraft

lokalt engasjement mot global marknad

Bømlo Folkehøgskule, 29. – 30. mai 2018

MELD DEG PÅ DÅ :)

Samhandlings­kraft

lokalt engasjement mot global marknad


Bømlo Folkehøgskule, 29. – 30. mai 2018

SunnPodium

___________

Sunnpodium skaper ein arena, inspirerer og fyller på med fagleg innsikt i Sunn­hordland sitt arbeid for samhandling mellom alle aktørar i arbeidslivet.

Me ønskjer å tilby ein god arena der me kan drøfta, gje innspel og konstruktive forslag i «fredstid», altså når det ikkje er pågåande, formelle prosessar mellom dei tre partane i arbeidslivet.

Me som står bak Sunnpodium ynskjer å bidra med ein konferanse som faktisk betyr ein vesentleg forskjell for folk!

Halvor Haukerud – motarbeider.no er klare for Sunnpodium 2018!

Ta turen til Sunnpodium og vær med på worst-shop med motarbeider.no. Du vil garantert gå heim med ny inspirasjon og nyttige tips til korleis ein kan gjera kvarandre dårlege, få brukt minst mogleg av seg sjølv på jobb, nå botnlinja, få dreisen på å gjera kvarandre...

Robert Mood – Den viktige samhandlingskrafta!

Robert Mood er generalløytnant og har omfattande erfaring frå leiarstillingar i det norske forsvaret, FN og NATO. Han er overbevist om at suksess handlar om menneske framfor fly, fartøy, kjøretøy og våpen. Kva har dette med Sunnpodium å gjere, tenkjer du kanskje?...

Christine Koht kjem til SunnPodium, kjem du?

Christine Koht er ei morosam, tøysete og engasjerande dame med stor inspirasjons- og underhaldningsevne. I NRK- produksjonen «Koht på jobben» besøkte ho mange arbeidsplassar for å finna ut kva me gjer og ikkje gjer på jobben, og forska på det norske arbeidslivet....

Er du opptatt av å bygge relasjonar, utvide nettverket ditt, få fagleg påfyll og inspirasjon?

Kom og vær med oss på SunnPodium 2017, då vil du få alt dette og mykje meir!

Me snakkast :)

Meld deg på her!

_________

Påmeldingsfrist 5. Juni

Deltakaravgift
Begge dagar……… kr 3000,-
Onsdag kveld……. kr 2000,-
Torsdag…………….. kr 2000,-

Overnatting
Pr. pers. enkeltrom…….. kr 700,-
Pr. pers. dobbeltrom….. kr 600,-

Påmelding Price Remaining Antall
Dagpass - Tirsdag 29. Mai 2018 Free 2000
Dagpass – onsdag 30. mai 2018 Free 2000
2 dagarspass Free 1999
Dobbeltrom Free 50
Enkeltrom Free 50


Påmelding er bindande.

Bømlo Folkehøgskule