SunnPodium
tar ein pause i 2021

SunnPodium

tar ein pause i 2021

SunnPodium

___________

Skaparkraft står i sentrum for SunnPodium i år. Kva er det som skal til for å få til nytenking, vekst og berekraftig utvikling i samfunnet vårt? Korleis får me skapt dei viktige arbeidsplassane me treng for at samfunnsøkonomien kan gå opp? Kva har skjedd historisk og skjer no i vårt nære område?

Er det kall, talent, taktikk eller andre faktorar som er avgjerande?

Me har sett saman eit inspirerande program som belyser temaet frå forskjellige sider og vinklar. Me håper å sjå deg på SunnPodium på Bømlo Folkehøgskule: Velkommen!

Er du opptatt av å bygge relasjonar, utvide nettverket ditt,
få fagleg påfyll og inspirasjon?

Kom og vær med oss på SunnPodium, då vil du få alt dette og mykje meir!

Me snakkast :)

Bømlo Folkehøgskule