PodiumOppvask: A-krim

PodiumOppvask: A-krim

Marie Aanensen og Trond Kismul frå arbeidstilsynet er ein del av A-krim, senter for arbeidslivskriminalitet, på Haugalandet. Kontrolletatane jobbar målretta, systematisk og slagkraftig i møte med kriminelle i arbeidslivet. Dei fortel om korleis dei samhandlar med...
Halvor Haukerud – motarbeider.no er klare for Sunnpodium 2018!

Halvor Haukerud – motarbeider.no er klare for Sunnpodium 2018!

Ta turen til Sunnpodium og vær med på worst-shop med motarbeider.no. Du vil garantert gå heim med ny inspirasjon og nyttige tips til korleis ein kan gjera kvarandre dårlege, få brukt minst mogleg av seg sjølv på jobb, nå botnlinja, få dreisen på å gjera kvarandre...
Robert Mood – Den viktige samhandlingskrafta!

Robert Mood – Den viktige samhandlingskrafta!

Robert Mood er generalløytnant og har omfattande erfaring frå leiarstillingar i det norske forsvaret, FN og NATO. Han er overbevist om at suksess handlar om menneske framfor fly, fartøy, kjøretøy og våpen. Kva har dette med Sunnpodium å gjere, tenkjer du kanskje?...
2017: Christine Koht kjem til SunnPodium, kjem du?

2017: Christine Koht kjem til SunnPodium, kjem du?

Christine Koht er ei morosam, tøysete og engasjerande dame med stor inspirasjons- og underhaldningsevne. I NRK- produksjonen «Koht på jobben» besøkte ho mange arbeidsplassar for å finna ut kva me gjer og ikkje gjer på jobben, og forska på det norske arbeidslivet....
2017: Eirik Newth

2017: Eirik Newth

Eirik Newth er utdanna astrofysikar, og har sidan 1990 vore forfattar og formidlar av vitenskap, teknologi og framtidstenking. Han har skrive eit halvt tusen artiklar og 24 bøker som er oversett til 20 språk, er en hyppig brukt mediekommentator og har vore fast...